गटविकास अधिकारी

गटविकास अधिकारी

गटविकास अधिकारी म्हणजेच बिल्डिंग बद्दल संपूर्ण माहिती पंचायत समितीचा सचिव हा गटविकास अधिकारी असतो गटविकास अधिकाऱ्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते गटविकास अधिकारी हा वर्ग-1 व वर्ग-2 दर्जाचा असू शकतो असतो गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो गटविकास अधिकारी या वर नजीकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या असते गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पद्धत सिद्ध सचिव असतो पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो पंचायत समितीस मिळणाऱ्या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्याचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्याला आहेत पंचायत समितीच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकाऱ्याला आहे पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकाऱ्याच्या संमतीने करावा लागतो पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवीत असतो पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्विता गटविकास अधिकारी वर अवलंबून असते गटविकास अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो राज्य शासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो

मोबँक

Share This

Comments